Boekhouding

Voor veel ondernemers is de boekhouding een noodzakelijk kwaad.

De overheid heeft dit echter verplicht en aan allerlei regels gebonden. Deze bureaucratische regels leiden, over het algemeen, tot vele ergernissen.

Wij staan op het standpunt dat aan de verplichting tot het voeren van een deugdelijk administratie niet valt te ontkomen, dus dient de administratie gebruikt te worden om er ook zelf beter van te worden.

Ons team is reeds 31 jaar bekend met het voeren van administraties voor het Midden en Kleinbedrijf. Dat is een waardevolle schat aan ervaring die wij graag met u delen. Wij weten onderhand precies waar een ondernemer zich aan ergert,wat een ondernemer wil weten en wij zijn ervan overtuigd dat we een ondernemer kunnen helpen.

Cijfers zijn voor ons van essentieel belang. Aan de hand van de cijfers van een onderneming kunnen we tezamen met de ondernemer(s) een strategie bepalen. De te bepalen strategie is van vele factoren afhankelijk doch wordt altijd afgestemd op de huidige en de toekomstige wensen van de ondernemer.

Wij zijn van mening dat een administratie zo eenvoudig en snel mogelijk gevoerd dient te worden. Als de ondernemer de administratie goed verwerkbaar inlevert dan kunnen wij snel tot resultaten komen. Het voordeel van het goed verwerkbaar aanleveren is enerzijds dat wij direct kunnen beginnen met het werk waar we goed in zijn en anderzijds dat het u als ondernemer een hoop administratiekosten scheelt. Wat u spaart op de administratiekosten kunt u eventueel uitgeven aan advies om vervolgens nog meer te besparen.

Wij werken onder het motto:‘U werkt voor u zelf, niet voor de staat’

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende afspraak.