Aanleveren administratie kwartaal 1 2020

Geachte relatie,

Het EERSTE KWARTAAL is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Wij verzoeken u de administratie van het eerste kwartaal 2020 of december zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 13 APRIL 2020 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.

De uiterste betaaldatum is 29 APRIL 2020

CORONA

Als er in uw gezin of directe omgeving ziekteverschijnselen voorkomen dan verzoeken wij u, uw administratie NIET fysiek aan te leveren.

Er bestaat een mogelijkheid tot digitale aanlevering van de administratie, als u hier gebruik van wilt maken neem dan via de mail contact met ons op, zodat we uw administratie klaar kunnen maken voor digitale aanlevering.

Zie hierover ook eerdere mails

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 MAART aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-1-2020 t/m 31-1-2020

01-2-2020 t/m 28-02-2020

01-3-2020 t/m 31-03-2020

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanlevering. (na 13 APRIL)

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

In afwachting van een spoedige aanlevering van uw administratie verblijven wij,

Hoogachtend,

Het BBMC team.

Leave a Reply

*