Aanleveren administratie kwartaal 1 2021

Geachte relatie,

Het EERSTE KWARTAAL is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het eerste kwartaal 2021 of maart zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 13 April 2021 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.

De uiterste betaaldatum is 29 APRIL 2021

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 maart aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren, tenzij wij een bankkoppeling hebben:

01-1-2021 t/m 31-1-2021

01-2-2021 t/m 28-2-2021

01-3-2021 t/m 31-3-2021

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanlevering. (na 13 april)

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

In afwachting van een spoedige aanlevering van uw administratie verblijven wij,

Hoogachtend,

Het BBMC team.

BBMC BV

Dorpsstraat 70

2631 CV Nootdorp

TEL: 015 310 06 22

www.uwadministratie.net

Leave a Reply

*