Aanleveren Administratie Kwartaal 2 2024

Geachte relatie,

Het tweede kwartaal 2024 is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het tweede kwartaal 2024 of juni 2024 zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 12 JULI 2024 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.  Digitale aanleveringen dienen op 5 JULI 2024 volledig geüpload te zijn.

De maand JULI is weer een extreem drukke maand. Hierdoor is snelle aanlevering noodzakelijk om tijdig de aangifte te kunnen doen.

De uiterste betaaldatum is 31 JULI 2024

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 30 JUNI aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-04-2024 t/m 30-04-2024

01-05-2024 t/m 31-05-2024

01-06-2024 t/m 30-06-2024

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanleveringen na bovengenoemde data.

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

Hoogachtend,

Het BBMC team.

BBMC BV

Dorpsstraat 70

2631 CV Nootdorp

TEL: 015 310 06 22

www.uwadministratie.net

Leave a Reply

*