AANLEVEREN ADMINISTRATIE KWARTAAL 3 2023

Geachte relatie,

Het DERDE KWARTAAL is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het derde kwartaal 2023 of september zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 13 OKTOBER 2023 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.  Digitale aanleveringen dienen op 4 OKTOBER 2023 volledig geüpload te zijn.

De maand OKTOBER is weer een extreem drukke maand. Hierdoor is snelle aanlevering noodzakelijk om tijdig de aangifte te kunnen doen.

De uiterste betaaldatum is 31 OKTOBER 2023

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 30 SEPTEMBER aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-07-2023 t/m 31-07-2023

01-08-2023 t/m 31-08-2023

01-09-2023 t/m 30-09-2023

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanleveringen na bovengenoemde data.

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

In afwachting van een spoedige aanlevering van uw administratie verblijven wij,

Hoogachtend,

Het BBMC team.

BBMC BV

Dorpsstraat 70

2631 CV Nootdorp

TEL: 015 310 06 22

www.uwadministratie.net

Leave a Reply

*