Aanleveren administratie kwartaal 4 2018

Geachte relatie,

Het vierde kwartaal 2018 is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Wij verzoeken u de administratie van het vierde kwartaal 2018 of december 2018 zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 15 januari 2019 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.
De uiterste betaaldatum is 30 januari 2019

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 december 2018 in te leveren. Ook facturen die niet betaald en/of ontvangen zijn.

Let op:
Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:
01-10-2018 t/m 31-10-2018
01-11-2018 t/m 30-11-2018
01-12-2018 t/m 31-12-2018

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanlevering. (na 15 januari)

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

In afwachting van een spoedige aanlevering van uw administratie verblijven wij,

Hoogachtend,

Het BBMC team.

BBMC BV
Dorpsstraat 70
2631 CV Nootdorp

Leave a Reply

*