Aanleveren Administratie Q1 2024

Geachte relatie,

Het eerste kwartaal 2024 is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het eerste kwartaal 2024 of maart 2024 zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 12 APRIL 2024 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.  Digitale aanleveringen dienen op 5 APRIL 2024 volledig geüpload te zijn.

De maand APRIL is weer een extreem drukke maand. Hierdoor is snelle aanlevering noodzakelijk om tijdig de aangifte te kunnen doen.

De uiterste betaaldatum is 30 APRIL 2024

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 MAART aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-01-2024 t/m 31-01-2024

01-02-2024 t/m 29-02-2024

01-03-2024 t/m 31-03-2024

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanleveringen na bovengenoemde data.

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

HET KANTOOR IS GESLOTEN VAN 29 APRIL TOT EN  MET 03 MEI.

DE TELEFOON STAAT DAN WEL DOORGESCHAKELD NAAR SASCHA.

Hoogachtend,

Het BBMC team.

BBMC BV

Dorpsstraat 70

2631 CV Nootdorp

TEL: 015 310 06 22

www.uwadministratie.net

Leave a Reply

*