AANLEVEREN ADMINISTRATIE Q4 2023

Geachte relatie,

Het JAAR 2023 is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het vierde kwartaal 2023 of decmber zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 12 JANUARI 2024 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.  Digitale aanleveringen dienen op 4 JANUARI 2024 volledig geüpload te zijn.

De maand JANUARI is weer een extreem drukke maand. Hierdoor is snelle aanlevering noodzakelijk om tijdig de aangifte te kunnen doen.

De uiterste betaaldatum is 31 JANUARI 2024

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 DECEMBER aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-10-2023 t/m 31-10-2023

01-11-2023 t/m 30-11-2023

01-12-2023 t/m 31-12-2023

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanleveringen na bovengenoemde data.

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2024

Hoogachtend,

Het BBMC team.

Leave a Reply

*