Administratie kwartaal 4 en Kerstsluiting

Geachte relatie,

Het VIERDE KWARTAAL is alweer bijna voorbij, dus weer tijd voor het doen van de aangifte omzetbelasting.

Als U de administratie NIET digitaal aanlevert binnen Exact Online verzoeken wij u de administratie van het vierde kwartaal 2022 of december zo snel mogelijk doch in ieder geval voor 13 januari 2023 bij ons aan te leveren zodat wij de aangifte tijdig kunnen verzenden.

De uiterste betaaldatum is 31 JANUARI 2023

Let op:

Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie compleet tot en met 31 december aan te leveren. Ook de facturen die nog niet betaald en/of ontvangen zijn

Let op:

Bank afschriften met begin en eindsaldi uitprinten via internetbankieren:

01-10-2022 t/m 31-10-2022

01-11-2022 t/m 30-11-2022

01-12-2022 t/m 31-12-2022

Bij niet volledig aanleveren van de administratie nemen wij geen verantwoording voor het op tijd indienen van de aangifte, dit geldt ook voor te late aanlevering. (na 13 januari)

Tevens wijzen wij u erop dat achterstanden in de betalingen naar BBMC een rechtstreeks gevolg heeft voor het verwerken van de administratie en het indienen van aangiften

Op www.uwadministratie.net kunt U alle info nog eens na lezen.

In afwachting van een spoedige aanlevering van uw administratie verblijven wij,

Hoogachtend,

Het BBMC team.

HET TEAM BBMC, WENST U  GELUKKIGE FEESTDAGEN EN EEN LUCRATIEF MAAR VOORNAMELIJK GEZOND 2023

ONS KANTOOR IS GESLOTEN VAN  23 DECEMBER tot 02 JANUARI

BBMC BV

Dorpsstraat 70

2631 CV Nootdorp

TEL: 015 310 06 22

www.uwadministratie.net

Leave a Reply

*