Bijzonder uitstel belastingen door Corona

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u zelf uw voorlopige aanslag aanpassen. Verder verlagen wij tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Wij vragen u wel om ons een verklaring van een derde deskundige toe te sturen. We hanteren hiervoor nu een termijn van 4 weken.

Wat u precies moet doen, leest u onderaan deze pagina bij ‘Uitstel van betaling aanvragen’.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. Wij verrekenen dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
Wanneer u in de rest van het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Uitstel van betaling aanvragen

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

Nadat u een aanslag hebt ontvangen.

Wanneer moet u de verklaring van de derde deskundige opsturen?

Binnen 4 weken nadat u uitstel aanvraagt. Dit hoeft dus níet tegelijkertijd.

Wat is een derde deskundige?

Bijvoorbeeld:

  • een externe consultant
  • een externe financier
  • een brancheorganisatie
  • uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener

Wat moet er in de verklaring van de derde deskundige staan?

Over de voorwaarden van de verklaring wordt nog gesproken. Nadere informatie volgt spoedig op deze pagina.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en (eventueel later) de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Leave a Reply

*