aanleveren administratie

De aanlevering van de administratie dient in een ordner te gebeuren waarbij er, door gebruik van tabbladen, een scheiding is aangebracht tussen de verkoopfacturen, inkoopfacturen, banken, kas en overige zaken.

De verkoopfacturen dienen altijd opvolgend genummerd te zijn en bij elkaar te blijven achter het tabblad verkopen.

De inkoopfacturen dienen samen met de overige bescheiden van betaling achter het bankafschrift geplaatst te worden.

Achter het tabblad inkoopfacturen blijven alleen de onbetaalde facturen achter.

Bij iedere aanlevering op een andere manier werkt dit kostenverhogend voor de klant omdat het ordenen en inruimen van een administratie tegen het gangbare uurtarief wordt gefactureerd.

AAN TE LEVEREN:

– alle verkoopfacturen tot einde periode, datum/nummer opvolgend, ook de onbetaalde

verkoopfacturen

– alle inkoopfacturen tot einde periode, betaalde achter bankafschrift of op kasblad,

onbetaalde afzonderlijk

– bankafschriften opvolgend tot einde periode of uitdraaien van bankafschriften

in perioden van één maand MET begin en eindsaldi. Uitdraaien van bankmutaties

zonder begin en eindsaldi kunnen NIET worden verwerkt.

– datum opvolgende kasadministratie, bij voorkeur uitgewerkt in een kasboek

(elektronisch of handgeschreven)

Iedere klant heeft de mogelijkheid haar administratie zelf in te boeken op het pakket waarmee BBMC ‘de adviseur die uw taal spreekt’ werkt. De klant dient dit pakket zelf aan te schaffen. Hij wordt door BBMC ‘de adviseur die uw taal spreekt’begeleidt bij het opzetten van de administratie en dient periodiek de administratie elektronisch aan te leveren voor correcties. Tevens is het mogelijk om uw administratie middels een app aan te leveren, voorwaarde hiervoor is dat we een koppeling met uw bank realiseren in de administratie.

Via deze app heeft u eveneens meer inzicht in uw geboekte administratie

In bijzondere gevallen kan een boekhouder periodiek de klant bezoeken voor het controleren en corrigeren van de administratie. Dit laatste wordt zoveel mogelijk vermeden i.v.m. reistijdverlies.