Loonadministratie

BBMC 'de adviseur die uw taal spreekt' B.V. beschikt over een gediplomeerde loonadministrateur die loonadministraties voert op het loonpakket van RoosRoos.

Voor het voeren van een loonadministratie zijn de volgende bescheiden nodig:

-arbeidsovereenkomst door werkgever en werknemer ondertekend

-loonbelastingverklaring ingevuld en door werknemer ondertekend

-BBMC personeelsformulier volledig ingevuld

-Kopie geldig legitimatiebewijs werknemer

Voor verdere informatie omtrent de loonadministratie kunt u contact opnemen via de email:

robby@uwadministratie.net