Noodmaatregen vanwege het Coronavirus

Onderstaand een korte weergave van de Noodmaatregelen door het Coronavirus

Noodmaatregel overbruggen werkgelegenheid (NOW)

De afgelopen dagen is de maatregel werktijdverkorting vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Deze maatregel is voor iedere onderneming met personeel die minstens 20% omzetverlies lijdt.

De maatregel gaat in per 01-03-2020 en is afgekondigd voor in ieder geval 3 maanden.

De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid bestaat uit een vergoeding van de loonsom

Bij een omzetverlies van 100% wordt de loonsom vergoedt voor 90%

Bij een omzetverlies van   50% wordt de loonsom vergoedt voor 45%

Bij een omzetverlies van   25% wordt de loonsom vergoedt voor 22,5%

In eerste instantie zal er een voorschot verstrekt worden van 80% van de te ontvangen vergoeding.

De aanvraag voor deze Noodmaatregel kan nog niet aangevraagd wordt omdat de systemen van het UWV daarvoor opgezet moeten worden.

Daar de aanvraag via het UWV loopt zal dit vermoedelijk gebeuren door inloggen met E-herkenning

Wij zullen vandaag 19 maart 2020 bekijken of we voor alle werkgevers een ketenmachtiging E Herkenning kunnen aanvragen.

De werkgevers krijgen daar vandaag of morgen afzonderlijk een mail van met instructies  (niet bellen graag)

Noodmaatregel ZZP’ ers

ZZP’ers en kleine zelfstandigen die hun inkomen zien dalen onder het sociaal minimum  van €  1.653,65 per maand kunnen voor een periode van 3 maanden een uitkering aanvragen volgens het Bijstand Besluit Zelfstandigen.

Deze BBZ uitkering loopt via de Gemeente van de woonplaats waarin u woonachtige bent (ingeschreven staat).

De aanvraag dient door u zelf gedaan te worden.

Informatie hierover is te vinden op de site van de Gemeente onder BBZ

In veel gevallen kan ook de aanvraag van deze BBZ uitkering gedaan worden via de site van de Gemeente.

Bij veel gemeenten dient u, om de aanvraag te realiseren, deze te ondertekenen met uw persoonlijke digid

Indien u geen digid heeft of geen werkende digid dan is het handig deze direct aan te vragen via www.digid.nl

Overbrugging financiering

De overheid heeft geldt beschikbaar gesteld om  banken zekerheid te bieden bij het verstrekken van leningen aan ondernemers, zogenaamde staatsgegarandeerde leningen of borgstellingskredieten.

Deze overbruggingsfinanciering dient door de ondernemer zelf aangevraagd te worden bij de huisbankier van de onderneming.

Uitstel van Belastingen

Ondernemers kunnen uitstel krijgen van het betalen van belastingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting)

Dit uitstel kan pas aangevraagd worden op het moment dat u de aanslag ontvangen hebt.

Na het indienen van de aangifte krijgt u van ons een mail met wat er betaald moet worden. Normaal gesproken betaald u de Loonbelasting en Omzetbelasting op aangifte.

Kunt u door Corona deze aangiften niet betalen dan krijgt u enkele weken na het verstrijken van de betaaldatum een aanslag.

Deze aanslag dient u naar ons toe te sturen met het verzoek om uitstel aan te vragen.

Na ontvangst van de aanslag vragen wij uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.

U hoeft dus niet van te voren bij ons aan te geven dat u de belasting niet kan betalen.

Leave a Reply

*