NOW Maatregel Covid 19

Bedrijven die door de coronacrisis veel omzet zijn kwijtgeraakt, krijgen maximaal 90 procent van het bedrag dat ze aan lonen uitbetalen vergoed door de overheid, inclusief vakantiegeld en pensioen. De steun kent echter wel grenzen: alleen salarissen tot 9538 euro per maand worden gecompenseerd.

  •  

Dat staat in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vanmorgen heeft gepresenteerd. De regeling is toegankelijk voor alle bedrijven die kunnen aantonen dat ze twintig procent of meer omzetverlies in de maanden maart, april en mei. Bedrijven die helemaal geen omzet meer hebben doordat ze bijvoorbeeld dicht zitten krijgen 90 procent van de totale loonsom uitbetaald. Wie 50 procent minder omzet haalt, mag rekenen op een tegemoetkoming van 45 procent.

Vanaf 6 april kunnen bedrijven terecht bij uitvoeringsorganisatie UWV om een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen voor de overheidssteun moeten bedrijven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het reguliere salaris van het personeel doorbetaald blijven worden en mag er gedurende de subsidieperiode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Veelverdieners

Om de loonsom te bepalen, gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Wel wordt er dus een uitzondering gemaakt voor veelverdieners. De Tweede Kamer had hier vorige week al op aangedrongen. 

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. De uitkomst daarvan vergelijken zij vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Is de omzetdaling groter dan 20 procent, dan kan een aanvraag worden ingediend. Omdat uitblijvende klandizie soms pas later in de omzetcijfers terug is te zien, is er ook een mogelijkheid voor werkgevers om een periode aan te geven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als het UWV de compensatie toewijst, dan wordt een voorschot van 80 procent uitbetaald in drie termijnen. De organisatie denkt dat het eerste deel binnen twee tot vier weken na de aanvraag wordt uitbetaald, al is UWV-directeur Fred Paling nog wel beducht of de systemen het zullen houden, zo zei hij tijdens een toelichting vanmorgen.

Geen maatwerk

Minister Koolmees deed nogmaals een beroep op bedrijven om alleen een beroep te doen op de regeling wanneer dat echt nodig is om mensen door te kunnen betalen of hun bedrijf overeind te houden. Hij stelt dat er achteraf zal worden gecontroleerd of bedrijven zich aan de regels houden. Zo zal het UWV aan de hand van de accountantsverklaring na om te zien hoe groot het omzetverlies is geweest. Eventueel te veel ontvangen compensatie zal dan terugbetaald moeten worden. 

Tegelijkertijd erkent Koolmees dat er ook bedrijven zijn die niet goed uit de voeten zullen kunnen met de regeling. De regeling is bewust zo simpel mogelijk gehouden. ,,Het is geen maatwerk”, aldus de minister. Bovendien zijn er ook andere regelingen waar bedrijven voor in aanmerking komen. Zo kunnen zelfstandigen terecht bij de gemeente voor bijzondere bijstand en geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan ondernemingen die op last van de overheid dicht zijn een eenmalige compensatie van 4000 euro. 

Leave a Reply

*